Χειρουργικές επεμβάσεις

Εκτελει ολο το φάσμα τών ουρολογικών επεμβάσεων

Υπερπλασία προστάτη 

Κακοήθεια προστάτη

Επεμβάσεις γιά λιθίαση ουροποιητικού

Θηλώματα ουροδόχου κύστης

Ακράτεια ουρων σε άνδρες καί γυναίκες

Επεμβάσεις βοήθειας στήν υπογονιμότητα του άνδρα (κιρσοκήλη - αποφράξεις σπερματικών πόρων)

Επεμβάσεις στα γεννητικά οργανα(χαληνός - φίμωση - κάμψη πέους)